Na nové zakázky zdarma vypracujeme položkový rozpočet, garance nástupu do 3 týdnů

RYCHLE, KVALITNĚ, ZA ROZUMNOU CENU

Stavba bez starostí

Zdarma vyhotovíme nezávazný položkový rozpočet na vaší stavbu 

-Naše portfolio služeb-Stavební činností se zabýváme již řadu let a převážně stavbami pozemního stavitelství a to zejména stavbami rodinných a bytových domů a jejich rekonstrukcemi.Převážně se zabýváme výstavbou nových domů na klíč a realizacemi malých i velkých developerských projektů. Provádíme demolice i výstavbu hrubých staveb u velkých objektů.Umíme zděné stavby i dřevostavby, ale také stavby z moderních stavebních materiálů. Součástí služeb jsou geodetické práce, měření radonu, projekt, pedologie, zaměření a zajištění staveniště, vyřízení veškerých nutných povolení k získání stavebního povolení až po kolaudaci.Garantujeme zahájení prací do 10 dnů od vydaného stavebního povolení.Způsobilost firmy k provádění uvedených prací je dokladována živnostenským oprávněním, výpisem z obchodního rejstříku a osvědčeními o autorizacích.

Kontaktujte nás pro dokonalé  naplánování váší stavby/rekonstrukce