Rodinný dům na klíč

Stavební činností se zabýváme již řadu let a převážně stavbami pozemního stavitelství a to zejména stavbami rodinných a bytových domů a jejich rekonstrukcemi.

Převážně se zabýváme výstavbou nových domů na klíč a realizacemi malých i velkých developerských projektů. Provádíme demolice i výstavbu hrubých staveb u velkých objektů.

Umíme zděné stavby i dřevostavby, ale také stavby z moderních stavebních materiálů. Součástí služeb jsou geodetické práce, měření radonu, projekt, pedologie, zaměření a zajištění staveniště, vyřízení veškerých nutných povolení k získání stavebního povolení až po kolaudaci.

Garantujeme zahájení prací do 10 dnů od vydaného stavebního povolení.

Způsobilost firmy k provádění uvedených prací je dokladována živnostenským oprávněním, výpisem z obchodního rejstříku a osvědčeními o autorizacích.